На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, „МАРИНА ПОРТ СОЗОПОЛ” ЕАД обявяват на заинтересованите лица и обществеността своето инвестиционно предложение за: „Изработване на Парцеларен план (ПП) за разширение на акваторията на яхтено пристанище „Марина Порт Созопол”, намиращо се в ПИ с идентификатор №67800.505.140 с адрес: гр. Созопол, пл. „Хан Крум”, Община Созопол, Област Бургас”.

Яхти за продан

Crownline 315

Обратно към яхти

Моторна лодка "Crownline 315"

Дължина: 10 м.

Ширина: 3, 10 м.

Газене: 0, 80 м. 

Година на производство: 2008

Модел на двигател: Mercruiser

Гориво: бензин

Обслужена

Цена: 56 000.00 €