На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, „МАРИНА ПОРТ СОЗОПОЛ” ЕАД обявяват на заинтересованите лица и обществеността своето инвестиционно предложение за: „Изработване на Парцеларен план (ПП) за разширение на акваторията на яхтено пристанище „Марина Порт Созопол”, намиращо се в ПИ с идентификатор №67800.505.140 с адрес: гр. Созопол, пл. „Хан Крум”, Община Созопол, Област Бургас”.

Яхти за продан

Maxum Sr3

Обратно към яхти

Размери : Дължина 6. 00 м Широчина 2. 35 м Газене 0. 60 м. 
Модел на двигателя Меркрюизер 3. 5, мощност 135 к. с. 
В цената влизат : колесар, пълен комплект спасителни жилетки, топова, спасителен пояс, кранци, ехолот, котва и др.

Сонар "Lowrance", нощно LED осветление.

Цена: 7 500.00 €