На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, „МАРИНА ПОРТ СОЗОПОЛ” ЕАД обявяват на заинтересованите лица и обществеността своето инвестиционно предложение за: „Изработване на Парцеларен план (ПП) за разширение на акваторията на яхтено пристанище „Марина Порт Созопол”, намиращо се в ПИ с идентификатор №67800.505.140 с адрес: гр. Созопол, пл. „Хан Крум”, Община Созопол, Област Бургас”.

Цени

Вижте колко струва опита и спокойствието

Ако не откривате информация за цената на вашата лодка се свържете с нас на:
+359 550 2 40 33; + 359 885 546 882; +359 884 254 444 | info@marinasozopol.com

Плавателни съдове Джет

Плавателни съдове

Плавателни съдове 10м

Плавателни съдове 12м

Плавателни съдове 13.5м

Плавателни съдове 14.5м

Плавателни съдове 18м

Плавателни съдове 21м

Плавателни съдове 25м

За наше съжаление, лодките ни не могат да бъдат давани без капитан поради факта, че това не е позволено според чл. 34, т.2 (1); т.3 и чл. 39а от “Кодекса на търговското корабоплаване”.

Резервирай място