На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, „МАРИНА ПОРТ СОЗОПОЛ” ЕАД обявяват на заинтересованите лица и обществеността своето инвестиционно предложение за: „Изработване на Парцеларен план (ПП) за разширение на акваторията на яхтено пристанище „Марина Порт Созопол”, намиращо се в ПИ с идентификатор №67800.505.140 с адрес: гр. Созопол, пл. „Хан Крум”, Община Созопол, Област Бургас”.

Изпращане на обява

Изпратете ни информация

Въведете възможно най-много информация за вашата лодка.

Така ние ще можем да продадем лодката много по-бързо и лесно.

След като изпратите информацията за вашата лодка, нашите дилъри ще разгледат вашата информация и ще се свържат с Вас на посочените координати за контакт.

Тъй като ние сме честни с нашите партньори искаме да сме сигурни, че вие сте запознати с нашите условия за продажба и отдаване под наем.

Лична информация

Информация за яхтата

Цена за наем